SCRIPTDESK

11 sept 2010 6e Proeftuin ‘Nieuwe Oogst’

Debuterende makers konden hun droomplan bespreken met elkaar en met producenten. Uiteindelijk hebben we 12 projecten besproken. De gesprekken werden geleid door scripteditors Maarten Almekinders en Esther Wouda. Als producenten waren aanwezig: Joram Willink (Stetz Film) Trent (NFI Producties) Fleur Knopperts (Volya Films)  André Bos (Armadillo Film)  Gertjan Langeland (Lev Pictures).