SCRIPTDESK

1 oktober 2012 NFF Proeftuin


Deze Proeftuin was onderdeel van de NFF Talentdag op 1 oktober 2012. Een kleine 50 deelnemers, net afgestudeerd van Willem de Kooning, St. Joost, NFTA of HK, of met een opleiding in het buitenland achter de rug, ontmoetten elkaar aan een van de 4 tafels in Utrecht.