SCRIPTDESK

scriptreports

Scriptanalyse
Een uitgebreide analyse van karakters, plot, thema, met notes op scene-niveau en desgewenst suggesties voor verbetering. De analyse wordt in een dagdeel met schrijver en producent besproken, waarna de schrijver de beschikking krijgt over de feedback.
Kosten-indicatie: € 400  voor treatments of korte films en € 600 voor een speelfilmscenario

Scriptreport
Een scriptreport of leesrapport is een lichtere rapportage gericht op een beoordeling van de potentie van een script of schrijver door een producent of omroep.
Een scriptreport bevat een samenvatting van 1,5 tot 2 pagina’s en een pagina met bespreking strekte en zwakke punten.
Kosten-indicatie: € 200 voor een 90-minuten script

Meer weten? Bel 0624257827 of  mail