SCRIPTDESK

scriptcoaching

Individueel coachingstraject voor scenarioschrijvers

In overleg met de schrijver (en producent) wordt vastgesteld wat de randvoorwaarden (visie) zijn waarbinnen het script wordt ontwikkeld. Ook wordt bepaald hoeveel treatment- of scriptversies geschreven worden. Tussentijdse meetings worden georganiseerd, waarbij ook de regisseur betrokken wordt. De prijs van het traject wordt in overleg vastgesteld, en varieert tussen de € 1.250 en € 5.000.

Een coachingsbijdrage aanvragen bij het Filmfonds

Een producent kan een bijdage aanvragen voor een scriptcoach bij het Filmfonds. Scriptdesk leest vooraf het in te dienen plan, geeft desgewenst advies, schrijft een toelichting scriptcoach en maakt een werkplan. Ook is er een contract nodig tussen coach en producent. Doorgaans investeren we net als schrijver en producent tijd in de aanvraag. Moet er voor indiening nog flink gesleuteld worden aan het plan, dan brengt Scriptdesk daarvoor een beperkt aantal uren in rekening.

Eenmalig carrière-advies

We kijken aan de hand van een aantal filmplannen waar je sterktes en zwaktes als schrijver liggen en wat je zou kunnen veranderen om succesvoller te zijn. Waarom worden je plannen niet opgepikt bij competities? Welke producenten passen beter bij je plannen? Op welk vlak moet je je bijspijkeren?
Kosten-indicatie: € 350

Ontwikkelcentrale - Ontwikkel in 5 weken je idee in een writersroom

Je start met een groep van vier schrijvers van ongeveer hetzelfde niveau. Je kunt je ook als groep aanmelden. In vijf avondbijeenkomsten van 2,5 uur ontwikkel je je idee tot een pitchklaar document met een uitgebreide synopsis.
Kosten € 495 per deelnemer (excl. btw)

Meer weten?
Bel 0624257827 of  mail